logo template2

BABBOE - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

 

13.03.2024

Babboe pripravuje stiahnutie modelov CITY, CITY-E, MINI a MINI-E


Vyšetrovanie uskutočnené v Holandsku ukázalo, že nie je možné zaručiť bezpečné používanie modelov nákladných bicyklov CITY, CITY-E, MINI a MINI-E vyrobených holandskou spoločnosťou Babboe B.V. Preto by sa tieto modely už nemali používať. Po konzultácii s holandským úradom pre bezpečnosť potravín a tovaru (NVWA) Babboe B.V. pripravuje vrátenie vyššie uvedených modelov, v rámci ktorých ich majitelia dostanú náhradný výrobok alebo iný ekvivalent. Babboe B.V. funguje na základe predpisov platných vo všetkých krajinách, kde sa predávajú bicykle vyrobené touto spoločnosťou.

Zatiaľ čo sa pripravujú ďalšie kroky k dokončeniu procesu vrátenia, Babboe B.V. sa snaží čo najrýchlejšie poskytnúť zákazníkom a predajcom vhodné informácie. V rámci preventívnych opatrení Babboe B.V. požiadal predajcov, aby prerušili predaj bicyklov Babboe až do odvolania, a požiadal spotrebiteľov, aby prestali používať bicykle, kým NVWA nevykoná príslušné testy.

Gerard Feenema, výkonný riaditeľ od 19. februára 2024, uviedol: „Babboe berie bezpečnosť zákazníkov veľmi vážne. Preto sme spustili proces vrátenia bicyklov pre modely CITY, CITY-E, MINI a MINI-E. Chápeme obavy spotrebiteľov z tejto situácie a spôsobené nepríjemnosti. Ospravedlňujeme sa všetkým našim zákazníkom a ubezpečujeme vás, že proces vrátenia tovaru vybavíme čo najhladšie. Zostávame v kontakte s príslušnými orgánmi a dúfame, že čo najskôr poskytneme ďalšie informácie.

Zákazníci s bicyklami Babboe CITY, CITY-E, MINI alebo Mini-E si môžu skontrolovať číslo svojho rámu na stránke www.checkyourframe.com, aby zistili, či je ich bicykel vhodný na vrátenie. V takejto situácii ich budeme čo najskôr kontaktovať.

Babboe B.V. určuje s príslušnými úradmi vhodné kroky vo vzťahu k iným modelom Babboe a usiluje sa zabezpečiť o nich jasnú komunikáciu.

Ďalšie modely sú:

Babboe Curve / Curve-E / Curve Mountain
Babboe Big/Big-E
Babboe Dog/Dog-E
Babboe Max-E
Babboe Mini Mountain
Babboe Pro Trike / Trike-E
Babboe Pro Trike XL
Babboe Carve-E / Carve Mountain
Babboe Slim Mountain
Babboe Go-E, Go Mountain
Babboe Flow-E, Flow Mountain
Babboe City Mountain

Odporúčame tiež, aby ste tieto modely nepoužívali, kým sa nedokončí ďalšie vyšetrovanie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.


Aktualizácia

5. 4. 2023

Máme pre vás malú aktualizáciu: Babboe B.V. je teraz pripravená informovať zákazníkov v Holandsku a Nemecku o podrobných pravidlách vrátenia produktov, úrovniach kompenzácie a prevádzkových postupoch. V prípade iných krajín prebiehajú diskusie s miestnymi orgánmi. Akonáhle sa nám podarí v tejto veci dohodnúť, budete informovaní o navrhovaných riešeniach.

Filter
Cena

Update cookies preferences